Inleiding

Dit het sedert 2020 met die wêreldwye COVID-19 grendel-regulasies onder andere toenemend moeiliker geword vir die kerk en samelewing om te onderskei waar die gesag van die Kerk en Staat onderskeidelik begin en eindig.

Die ondergetekendes besef vanuit die oorweldigende wêreldwye getuienis dat die Coronavirus-pandemie ‘n werklikheid is, en dat die pandemie en die wêreld se reaksie daarop verreikende gevolge gehad, en nog steeds het; o.a. verlies aan lewens, inkomste, betrekkings ensovoorts.

Dit is dus nie ons bedoeling om opsweperig, onsimpatiek of beterweterig te wees nie- allermins; die gevolge van die virus is iets wat ons ook self en in ons gemeenskappe voel.

Ons wil met hierdie verklaring ‘n profetiese stem (Spr. 29:18) vanuit die kerk laat hoor sodat die Koningskap van Christus ondubbelsinnig kan skitter. Hy is die ewige Koning en vereis gehoorsaamheid van Sy onderdane – so ook met betrekking tot die samekomste van die kerk.